Uslovi korišćenja - Opšti uslovi poslovanja
Uslovi korišćenja - Opšti uslovi poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja i prodaje na www.leandro-stores.com

Posjetom ili kupovinom u onlajn prodavnici www.leandro-stores.com (u daljem tekstu: “Prodavnica”) prihvatate Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu „Opšti uslovi“) koji su navedeni u daljem tekstu. Prodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obavještavanja vrši izmjene i dopune ovih Opštih uslova.

Opšti uslovi poslovanja  www.leandro-stores.com prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje LEANDRO D.O.O. Miljana Vukova br. 13, 81000 Podgorica, PIB: 02378094, telefon: +382 20 210 800, www.leandro-stores.com, mail za reklamacije i dodatne upite vezano za proizvode: [email protected]

Opšti uslovi su sastavni dio Ugovora o kupoprodaji između prodavca i kupca. Opšti uslovi definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povraćaja i reklamacije robe ponuđene na internet stranici www.leandro-stores.com

Kupac robe je posjetilac Prodavnice koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati ga platnom karticom ili pošalje narudžbinu, pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Naručivanje

Proizvodi i brendovi koje je moguće ubaciti u korpu (u procesu naručivanja) dostupni su za online prodaju; suprotno ukoliko proizvod ne možete da ubacite u korpu isti nije dostupan za online prodaju. Proizvodi koji se prodaju putem internet Prodavnice www.leandro-stores.com poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji.

Molimo Vas da pre pritiska na dugme "naruči" detaljno pregledate Vašu narudžbinu i ispravnost svih podataka, jer pritiskom ovog dugmeta na zadnjem koraku Vi ste uputili prodavcu porudžbenicu, odnosno izdali ste obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. 

Iako se ažuriranje stanja vrši više puta u toku dana, može se desiti da se utvrdi da poručen proizvod nije dostupan. U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi, Kupac će biti obaviješten putem E-maila ili SMS porukom.

Prodajna cijena proizvoda naznačena je uz svaki proizvod. Cijene na Internet stranici iskazane su sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV-om).

Isporuka

Period obrade narudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Za sve porudžbine kreirane petkom i vikendom ili državnim praznicima, isporuku možete obično da očekujete u roku od 5 dana.

Roba se dostavlja na području cijele Crne Gore. Dostavu vrši kurirska služba Montenomaks na adresu koju ste naveli u periodu od 08-17h radnim danima. Molimo Vas da u tom periodu obezbijedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primijetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošike. U ovom slučaju Vas molimo da nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Kurirska služba svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Ukoliko kurir ne pronađe kupca na adresi navedenoj u porudžbenici, isti će Vas pozovati na telefon koji je naveden prilikom kreiranja porudžbenice i ugovoriti novi termin isporuke. Ako kupac ne uzvratiti poziv ili ga kurir ne pronađe na adresi ni nakon novog termina isporuke, pošiljka se vraća prodavcu. 

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja proizvoda potpiše otpremnicu, koju kurirska služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručenih proizvoda.

Troškove dostave proizvoda kupljenih u online Prodavnici za narudžbine sa iznosom 30€ ili više snosi LEANDRO D.O.O.

Politika reklamacija

Potrošač ima pravo da podnese prigovor u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Ukoliko kupljeni proizvod ima neki nedostatak, kupac podnosi prigovor na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, u nekom od maloprodajnih objekata prodavca. Prodavac je dužan da dostavi odgovor na taj prigovor u roku od 8 dana, u kojem se navode moguća rješenja vezano za reklamirani proizvod.

Prije predaje poručene robe kurirskoj službi, naši zaposleni će je detaljno provjeriti i osigurati da na njoj nema vidljivih oštećenja. Roba će biti pakovana na način koji sprječava njeno oštećenje u prevozu. Prilikom preuzimanja robe od kurirske službe, kupac je dužan da je pregleda i za sva eventualna oštećenja uloži prigovor licu koje vrši isporuku.

Jednostrani raskid ugovora o kupovini na daljinu

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da jednostrano raskine ugovor. Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom na adresu Miljana Vukova br. 13. Podgorica ili na mail [email protected] u kojoj ćete navesti Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail, a možete i koristiti priloženi primjer Obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Robu ćete poslati nazad ili je predati nama na adresu Leandro d.o.o. ul, Miljana Vukova br. 13, Podgorica, bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o Vašoj odluci o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka robu pošaljete ili je predate nama, odnosno licu koje smo ovlastili da primi robu.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam. U roku do 14 dana od pristizanja Izjave o jednostranom raskidu ugovora od strane kupca, a nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahtijeva drugačije.

Jednostranim raskidom ugovora kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija se može poslati na e-mail adresu [email protected] ili preporučeno na adresu Miljana Vukova 13, 81000 Podgorica

Obrazac

Obavještenje omogućnostima i postupcima vansudskog rješavanja potrošačkih sporova 

Shodno odredbma člana 61 stav 3 tacka 20 zakona o zaštiti porošača (”Službeni list CG”002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19)( u daljem tekstu: ZZP) Leandro D.O.O. Podgorica svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta obavještava o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač. Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača. 

Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova: Ul. Novaka Miloševa br. 29/II, Podgorica 81000, www.privrednakomora.me 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.

Zaštita podataka prilikom plaćanja kreditnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D-Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Omogućeni načini plaćanja i opis procesa plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sljedećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobađaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja karticama

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Uslovi i detalji vezani za povraćaj sredstava navedeni su ranije na ovoj stranici u dijelu Politika reklamacija